Zasady pobytu w gospodarstwie agroturystycznym

 1. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje:smsem, e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty zadatku . Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 3. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.
 4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 5. W godzinach 22:30 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.
 6. Przyjmowanie osób odwiedzających gości po uzgodnieniu z gospodarzem.
 7. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.
 8. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 9. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
 10. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).
 12. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
 13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 14. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 15. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 16. Zakaz palenia w apartamentach
 17. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.